Edificio taller Monasterio de Armenteira

Edificio taller Monasterio de Armenteira

rodríguez + pintos arquitectos

Jaime Rodríguez Abilleira
Santiago Pintos Pena

Categorías en las que participa

Premio galego de arquitectura

Destinado a galardoar os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou unha ampliación dunha xa existente, sempre que suficiente entidade como para poder ser valorados de forma independente á construción orixinal.

Imágenes