Albergue de peregrinos en A Cabana

Albergue de peregrinos en A Cabana

A Cabana, Friol, Lugo

José Luís Quintela Porro


Outros técnicos Outros técnicos Outros técnicos
Manuel Cuquejo González (aparejador) Mónica Díaz Rodríguez (arquitecta)
Promotor
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

Construtor
AOPIL S.L.
Data de inicio
venres, 30 Decembro, 2016

Data de fin
xoves, 30 Novembro, 2017

PEM
70.725 €

Sobre o proxecto

O proxecto consiste na construción dun albergue de peregrinos situado na Cabana, Friol, Lugo, en pleno trazado Norte do Camiño de Santiago, reutilizando para iso 7 contedores en desuso.

Adóptase a decisión de dispoñer os módulos existentes dunha maneira independente e  fragmentada, permitindo desta forma unha mellor adecuación á topografía da parcela e, por tanto, un menor movemento de terras, xerando permeabilidade visual entre eles, permitindo así a visión do arboledo ao Oeste e das vistas da “Serra dá  Cova dá  Serpe” ao Leste. Deste xeito, o conxunto edificado intégrase dunha maneira máis eficaz na paisaxe, respectando a escala do conxunto rural da Cabana, sen grandes volumes construídos que alteren a realidade física do lugar.

A comunicación dos distintos módulos resólvese mediante pasarelas elevadas de formigón que resolven a diferenza de cota que se produce entre os mesmos e a rasante do terreo, debido á pronunciada pendente da parcela.

Co fin de comunicar os módulos de dormitorios e de baños a salvo das condicións climatolóxicas severas de Friol, unha destas pasarelas cóbrese e péchase lateralmente a base de vidro e lamas verticais exteriores de aceiro que, á súa vez, son  portantes, resolvendo estruturalmente o soporte da cuberta.

T

Categorías nas que participa

Premio especial á sustentabilidade

Destinado a destacar aquela actuación que supoña a implantación dunha arquitectura responsable co medioambiente, os recursos e as xeracións futuras.

Imaxes