CAMPUS DA AUGA

CAMPUS DA AUGA

Universidade de Vigo, Campus de Ourense, Ourense

Oikos Estudio SLP (30033)

Alfredo Freixedo Alemparte
Pedro Diéguez Iglesias

Outros técnicos Outros técnicos Outros técnicos
Dirección de Execución e Coordinación de Seguridade e Saúde: José Luis Pardo Pérez
Promotor
Universidade de Vigo. Xunta de Galicia

Construtor
Obras y Servicios Gómez Crespo, S.L.

Data de fin
martes, 12 Decembro, 2017

PEM
3.042.758 €

Sobre o proxecto

 

Edificio para laboratorios de investigación relacionada coa auga.
O edificio articúlase en tres volumes diferenciados que acollen funcións específicas do programa.
O núcleo de comunicacións verticais actúa como  charnela dos distintos volumes.

O edificio tenta que o límite non nos fale de peche.
A visión desde a parte central do campus é de  levidade.
A peza elévase para que o espazo libre poida seguir fluíndo ata atopar un patio interior con árbores que nos fala de natureza.

Categorías nas que participa

Premio galego de arquitectura

Destinado a galardoar os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou unha ampliación dunha xa existente, sempre que suficiente entidade como para poder ser valorados de forma independente á construción orixinal.

Imaxes