CENTRO DE DÍA DE MAIORES DE LEIRO

CENTRO DE DÍA DE MAIORES DE LEIRO

Cruce Carretera OU-209 (Ourense-Carballiño) y Carretera Osebe, s/n, LEIRO

Alexandra Estefanía Vázquez Müller, Roi Feijoo Rey

Alexandra Estafanía Vázquez Müller
Roi Feijoo Rey

Outros técnicos Outros técnicos Outros técnicos
Xoán Carlos Malvárez (Arquitecto estructura)
Luis Ángel López Gómez (Arquitecto técnico)
Promotor
CONCELLO DE LEIRO

Construtor
CONSTRUCCIONES BENIGNO ALVAREZ, S.L. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS AYALA S.L. U.T.E.
Data de inicio
martes, 10 Decembro, 2013

Data de fin
venres, 18 Novembro, 2016

PEM
562.500 €

Sobre o proxecto

 

A parcela na que se constrúe o centro de día, moi próxima e lixeiramente elevada sobre o curso do río Avia, ten un forte desnivel natural transformado mediante un sistema de terrazas , chamadas socalcos, formadas por muretes de mampostería de granito, un sistema tradicional moi habitual nesta rexión de viñas que permite dispoñer de terreo cultivable en parcelas nas que a pendente impide a súa explotación.

Estas terrazas tradicionais, ascendentes cara o Norte, e as vistas sobre o río ao Sur, suxírennos encaixar o edificio como unha terraza máis, para posteriormente reconstruír os socalcos existentes con pedras propias atopadas na parcela e outras procedentes de construcións en ruínas da contorna.

O acceso ao centro de día realízase a través dunha ampla plataforma exterior axardinada, accesible desde a vía peonil e desde o aparcadoiro de vehículos adaptados. É neste xardín onde se poderán desenvolver as actividades ao airelibre do centro cando o tempo o permíta.

A sala polivalente e os espazos de relación exteriores, que están completamente dispostos cara o río, gozan das vistas e da orientación sur sureste, mentres que as actividades que requiren máis privacidade como o comedor, a sala de rehabilitación e a consulta médica,desprázanse á parte posterior e ilumínanse e ventilan a través dun patio axardinado. Na zona central, articulando todas as actividades do centro, sitúanse os servizos comúns, gardarroupa, aseos, cociña e almacéns.

Todas as salas de actividades ábrense e estendense ao exterior grazas a un cerramento case completamente de vidro, protexido pol o voo da cuberta e por unhas contraventanas móbiles de listóns de madeira de iroko que permiten controlar a radiación solar, a iluminación natural e a exposición pública da sala polivalente.

A configuración interior e formal do edificio, a súa relación co lugar e a implantación na parcela, o emprego de materiais construtivos naturais -granito, madeira, aceiro- propios da contorna e a pátina do tempo sobre eles, a cuberta axardinada formando un socalco máis, os sistemas pasivos de climatización, todo responde áintención de integrar o construído na paisaxe, ser funcional e eficiente enerxéticamente, e ofrecer espacios exteriores e interiores confortables, graduando a privacidade e a luz natural, para que os futuros usuarios do edificio se apropien del con naturalidade e comece a súa historia.

Categorías nas que participa

Premio galego de arquitectura

Destinado a galardoar os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou unha ampliación dunha xa existente, sempre que suficiente entidade como para poder ser valorados de forma independente á construción orixinal.

Imaxes