Centro de Formación de Curtiduría de Pontepedriña en Santiago de Compostela. Rehabilitación

Centro de Formación de Curtiduría de Pontepedriña en Santiago de Compostela. Rehabilitación

Rúa Pontepedriña de Arriba nº13

Victor López Cotelo y Ángel Panero Pardo

Víctor López Cotelo
Ángel Panero Pardo

Outros técnicos Outros técnicos Outros técnicos
Arquitectos colaboradores: Isabel Mira Pueo, Adrián Martín Prieto, Francisco García Toribio, Elena Lucio Bello, Lourdes Pérez Castro. Arquitectos técnicos: José Antonio Valdés Moreno, Jorge Vázquez Couto.
Ingeniería de estructuras de hormigón: José María Fernández. Ingeniería estructuras de madera: Manuel Guaita. José A. Lorenzana. PEMADE-USC
Ingeniería de instalaciones: Andrés Figueiras. INOUS
Promotor
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Construtor
JOSCON, TRAGSA, TRYCSA
Data de inicio
luns, 19 Novembro, 2012

Data de fin
sábado, 17 Xuño, 2017

PEM
1.713.569,15 €

Sobre o proxecto

Trátase da actuación de rehabilitación da antiga fábrica de curtidos de Pontepedriña de arriba no río Sarela de Santiago de Compostela, situada a uns 2 Km. da Praza do Obradoiro, para a súa reutilización como Centro de Referencia de Formación en materia de Rehabilitación da Fundación Laboral da Construción.

Hoxe en día xa están funcionando as oficinas centrais da Fundación Laboral da Construción en Galicia na fábrica rehabilitada.

O proxecto impulsado pola Fundación Laboral contou coa colaboración principal do Consorcio da Cidade de Santiago e da Xunta de Galicia a través do IGVS e a Consellería de Economía,  Empleo e Industria.

A intervención consiste na rehabilitación das vellas edificacións existentes e, na inserción no complexo de arquitectura de nova planta destinada ás naves e almacens do Centro de Formación.

Pretende ser non so un Centro destinado á formación de traballadores e empresas do sector da construción, senón unha ferramenta activa para o impulso de políticas activas de formación e emprego asociada á recuperación urbana e rehabilitación da cidade histórica de Santiago, recoñecida como patrimonio da Humanidade no ano 1985 pola UNESCO.

A intervención arquitectónica sobre as edificacións existentes da fábrica, que estaba abandonada desde facía moitos anos e en proceso de deterioración moi grave, foi moi respectuosa cos elementos construtivos e solucións construtivas do conxunto, garantindo desta forma a conservación e, o que é máis importante, o uso dunhas instalacións industriais que están probablemente entre as máis importantes da Galicia de finais do   XVIII.

Categorías nas que participa

Premio galego de rehabilitación

Destinado a galardoar os proxectos de rehabilitacións relativos a intervencións de recuperación e adecuación do parque edificado existente.

Imaxes