CENTRO SOCIOCULTURAL ROMAÑO VISTA ALEGRE

CENTRO SOCIOCULTURAL ROMAÑO VISTA ALEGRE

O Romaño. Santiago de Compostela

Elizabeth Abalo Díaz, Gonzalo Alonso Nuñez

Gonzalo Alonso Nuñez
Elizabeth Abalo Díaz

Outros técnicos Outros técnicos Outros técnicos
Carlos Bóveda, cálculo de estructuras
Obradoiro Enxeñeiros
Francisco González, arquitecto técnico
Promotor
Concello de Santiago

Construtor
F Gómez & Cia

Data de fin
luns, 22 Maio, 2017

PEM
937.750 €

Sobre o proxecto

Unha peza compacta, sobria, que busca adaptarse á escala do lugar.

Un centro cívico que  pivota ao redor dun baleiro a dobre altura; o vestíbulo como corazón do edificio, lugar de encontro, de estancia nas bancadas escaleiras, de acceso aos diferentes espazos: sala de usos múltiples, informática, aseos xerais e despachos na planta baixa. Tamén se atopan nesta planta as instalacións, aínda que con acceso independente. Independencia da que tamén goza a sala de usos múltiples; ben para usala de forma illada ou como acceso de servizo. Na planta primeira, biblioteca e aulas.

Muros de carga de  termoarcilla vistos,  encalados no interior; textura e calidez.  Laxas de lousa horizontais no exterior, economía de medios e mantemento.  Solados tamén de lousa en acceso e circulacións, de madeira na sala,  linóleo arriba. Algúns  paramentos de cartón xeso, algún que outro falso teito. Carpintería de aluminio bronce no exterior, madeira no interior.  Lucernarios.

Categorías nas que participa

Premio galego de arquitectura

Destinado a galardoar os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou unha ampliación dunha xa existente, sempre que suficiente entidade como para poder ser valorados de forma independente á construción orixinal.

Imaxes