Claustro de S. Francisco Ourense

Claustro de S. Francisco Ourense

Emilia Pardo Bazán, s/n

Casabella | Raído

José Manuel Casabella López
José Luis Martínez Raído
Promotor
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, Ministerio de Cultura, Gobierno de España
Data de inicio
venres, 1 Xuño, 2012

Data de fin
sábado, 1 Decembro, 2012

Categorías nas que participa

Premio galego de rehabilitación

Destinado a galardoar os proxectos de rehabilitacións relativos a intervencións de recuperación e adecuación do parque edificado existente.

Imaxes