DEMOLICION Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

DEMOLICION Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

Polígono 40 Parcela 174 PORTELA MONDARIZ

María Jesús Mera González


Outros técnicos Outros técnicos Outros técnicos
ARIAS RODRIGUEZ, ANTONIO

Construtor
VILANOVA RODRIGUEZ Y CASTRO SL

Data de fin
venres, 17 Novembro, 2017

PEM
25.550 €

Sobre o proxecto

Ampliación de vivienda unifamiliar existente

Categorías nas que participa

Premio galego de arquitectura

Destinado a galardoar os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou unha ampliación dunha xa existente, sempre que suficiente entidade como para poder ser valorados de forma independente á construción orixinal.

Imaxes