Do mar á montaña

Do mar á montaña

Rúa da Proba 15B, Oleiros, A Coruña, España CP 15178

Outros técnicos Outros técnicos Outros técnicos
Aparejador Pablo Sanjurjo Morodo
Colaboradores arquitectos: Miguel Angel Sendin Bacon, Pablo Mera Montecelos y Rebeca Rego Díaz
Fotógrafo Juan Rodríguez
Promotor
Privado

Construtor
Ábaco CR
Data de inicio
mércores, 2 Novembro, 2016

Data de fin
martes, 24 Outubro, 2017

PEM
138.234,50€

Sobre o proxecto

Vivenda unifamiliar na Rúa da  Proba, Oleiros (A Coruña). DO MAR Á MONTAÑA

Unha parella de mariños desexa vivir naquela zona que máis anhelan, terra firme. Desenvólvese, polo tanto, unha vivenda arroupada por unha zona boscosa en Oleiros, concello da Coruña,. Son sete os puntos condicionantes fundamentais da vivenda: os viais, a orientación solar, a casa patio, a pantalla vexetal, o acceso "greta", os ventos do norte e a relación co bosque.

Os viais: A parcela está rodeada por dous viais: un principal e outro secundario. Co obxectivo de aumentar a privacidade, se propón situar a fachada corta (destinada a garaxe) no vial principal e a larga (onde se encontran as estancias vivenciais) no secundario.

A orientación solar: A vivenda está orientada de tal maneira que se encontra "pechada" cara o exterior, pero cara ao interior encóntrase totalmente "aberta" grazas aos seus peches transparentes. a súa forma xeométrica en "U" abraza o xardín privado. Esta orientación non so permite ver o xardín privado dende calquera punto da vivenda, senón que tamén configura unha entrada de luz e calor ao espazo interior.

A casa patio: O xardín privado está deseñado de tal modo que constitúe unha barreira vexetal para evitar ser vistos por vivendas veciñas.

Pantalla vexetal; O acceso principal á vivenda é unha "greta" que se abre no seu "escudo" (peche exterior). Desta maneira, consíguese aumentar o misterio e a privacidade da vivenda; a cal, revela todo o seu encanto e se expón a quen acceda ao seu interior.

Os ventos do norte; Como un barco que fuxe do mal tempo, a vivenda da as costas aos ventos do norte e vóvese cara ao sur soleado.

O bosque: Un dos obxectivos foi que se vira "abrazada" polo bosque existente cercano á parcela. Por esto, desénvolvese unha edificación unicamente en planta baixa, evitando superar a altura das árbores e resgardando a vivenda neste bosque.

Trátase dun volume en forma de "U" nunha soa planta que abraza a un xardín interior orientado ao sur.

O interior da vivenda está dividido en tres zonas diferenciadas: zona de día, sona de noite e garaxe.

A vivenda é, polo tanto, o resultado da unión entre as decisións do cliente e a resposta aos condicionantes que nos achega o lugar: orientación, accesos rodados, accesos peonís, existencia de vivendas veciñas ...

Categorías nas que participa

Premio galego de arquitectura

Destinado a galardoar os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou unha ampliación dunha xa existente, sempre que suficiente entidade como para poder ser valorados de forma independente á construción orixinal.

Imaxes