Mención

O xurado valora especialmente que a obra constitúe un notable exemplo da arquitectura residencial actual que da resposta coherente e sensible aos condicionantes do entorno. A actuación, froito dun produtivo diálogo entre arquitecto e cliente, móstranos como a delicadeza na utilización dos materiais, a adecuación da implantación da casa as características do lugar e do seu entorno, a habilidade no manexo dos espazos e a relación destes co exterior, outorgan un valor singular á arquitectura da pequena escala.


Categoría: 
Premio galego de arquitectura