NOVA SEDE SERVICIOS CENTRAIS FINSA

NOVA SEDE SERVICIOS CENTRAIS FINSA

NACIONAL 550 KM 57. 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

NUEVA SEDE SERVICIOS CENTRALES FINSA

MIGUEL ALONSO FLAMARIQUE
ROBERTO ERVITI MACHAIN
MAMEN ESCORIHUELA VITALES
ANTON VARELA GARCIA
Promotor
FINANCIERA MADERERA S.A.

Construtor
GRUPO ARIAL Y VARIOS CONSTRUCTORES MAS
Data de inicio
venres, 7 Novembro, 2014

Data de fin
luns, 9 Outubro, 2017

Sobre o proxecto

A actuación comprende a reforma integral de dous edificios de oficinas existentes, a construción dun novo edificio de conexión entre ambos e a urbanización da súa contorna. O forte carácter industrial do emprazamento orienta os criterios de intervención e deseño, introducindo novos valores de sustentabilidade, escala humana e conservación do seu propio patrimonio. O novo carácter da intervención transcende o seu ámbito inicial,  amabilizándolo e humanizándoo en todas as súas escalas á vez que incorpora e convive coa paisaxe forestal e industrial circundante.

A proposta está baseada na sinxeleza de formulación, organización e composición, con espazos abertos e flexibles. Preténdese con iso imprimir á edificación un carácter propio e acorde coa filosofía da empresa.

Os novos recintos constrúense como un lugar común para traballadores da empresa e visitantes. Un espazo para o encontro e a convivencia máis aló do traballo que dota á sede dunha imaxe representativa máis aberta e moderna, e pon en valor a orixe industrial, natural e material do que procede FINSA.

No novo edificio de conexión e acceso principal, óptase por unha  retícula ordenadora do espazo, que conxuga a escala, a adecuación do programa de necesidades e a relación co exterior e a luz natural; unha planta libre de gran versatilidade.

O uso da madeira, os acabados claros e o aproveitamento da luz natural é xeneralizado e visible tanto no novo edificio como nos reformados, dando continuidade espacial a todo o conxunto e dotando aos interiores da maior luminosidade posible, unha atmosfera serena e confortable.

A sinxeleza  volumétrica faise extensiva ao propio deseño das fachadas, que se proxectan con peches de vidro e  celosías de protección solar, fixas en existentes e  regulables na Conexión, onde a carpintería oculta potencia a sensación de “conexión” visual entre os dous edificios existentes, así como entre as visitas, a paisaxe e o exterior do recinto, co propio edificio e a fábrica.

As cubertas vexetais de todo o edificio unicamente interrómpense no punto central da “Conexión”, onde numerosos  lucernarios contribúen a mellorar a iluminación natural e a calidade dos espazos, introducindo luz difusa abundante.

O edificio organízase nunha planta libre de oficinas articulada ou  segmentada puntualmente con diferentes espazos de traballo, reunión ou descanso e programas concretos de usos máis privados que permiten distintas formas de convivencia, traballo e asueto.

A urbanización, actualmente en construción, resólvese a escala peonil, como extensión do carácter interior dos espazos de traballo, axardinada con especies autóctonas como prolongación da paisaxe natural e forestal circundante galego.

Categorías nas que participa

Premio galego de arquitectura

Destinado a galardoar os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou unha ampliación dunha xa existente, sempre que suficiente entidade como para poder ser valorados de forma independente á construción orixinal.

Imaxes