NOVA SEDE SERVICIOS CENTRAIS FINSA

NOVA SEDE SERVICIOS CENTRAIS FINSA

NACIONAL 550 KM 57. 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
Promotor
FINANCIERA MADERERA S.A.

Construtor
GRUPO ARIAL Y VARIOS CONSTRUCTORES MAS
Data de inicio
venres, 7 Novembro, 2014

Data de fin
luns, 9 Outubro, 2017

Sobre o proxecto

A actuación comprende a reforma integral de dous edificios de oficinas existentes, a construción dun novo edificio de conexión entre ambos e a urbanización da súa contorna. O forte carácter industrial do emprazamento orienta os criterios de intervención e deseño, introducindo novos valores de sustentabilidade, escala humana e conservación do seu propio patrimonio. O novo carácter da intervención transcende o seu ámbito inicial,  amabilizándolo e humanizándoo en todas as súas escalas á vez que incorpora e convive coa paisaxe forestal e industrial circundante.

A proposta está baseada na sinxeleza de formulación, organización e composición, con espazos abertos e flexibles. Preténdese con iso imprimir á edificación un carácter propio e acorde coa filosofía da empresa.

Os novos recintos constrúense como un lugar común para traballadores da empresa e visitantes. Un espazo para o encontro e a convivencia máis aló do traballo que dota á sede dunha imaxe representativa máis aberta e moderna, e pon en valor a orixe industrial, natural e material do que procede FINSA.

No novo edificio de conexión e acceso principal, óptase por unha  retícula ordenadora do espazo, que conxuga a escala, a adecuación do programa de necesidades e a relación co exterior e a luz natural; unha planta libre de gran versatilidade.

O uso da madeira, os acabados claros e o aproveitamento da luz natural é xeneralizado e visible tanto no novo edificio como nos reformados, dando continuidade espacial a todo o conxunto e dotando aos interiores da maior luminosidade posible, unha atmosfera serena e confortable.

A sinxeleza  volumétrica faise extensiva ao propio deseño das fachadas, que se proxectan con peches de vidro e  celosías de protección solar, fixas en existentes e  regulables na Conexión, onde a carpintería oculta potencia a sensación de “conexión” visual entre os dous edificios existentes, así como entre as visitas, a paisaxe e o exterior do recinto, co propio edificio e a fábrica.

As cubertas vexetais de todo o edificio unicamente interrómpense no punto central da “Conexión”, onde numerosos  lucernarios contribúen a mellorar a iluminación natural e a calidade dos espazos, introducindo luz difusa abundante.

O edificio organízase nunha planta libre de oficinas articulada ou  segmentada puntualmente con diferentes espazos de traballo, reunión ou descanso e programas concretos de usos máis privados que permiten distintas formas de convivencia, traballo e asueto.

A urbanización, actualmente en construción, resólvese a escala peonil, como extensión do carácter interior dos espazos de traballo, axardinada con especies autóctonas como prolongación da paisaxe natural e forestal circundante galego.

Categorías nas que participa

Premio galego de arquitectura

Destinado a galardoar os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou unha ampliación dunha xa existente, sempre que suficiente entidade como para poder ser valorados de forma independente á construción orixinal.

Imaxes