UN TOTAL DE 42 CANDIDATURAS PRESÉNTANSE AOS PREMIOS DE ARQUITECTURA E REHABILITACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

luns, 9 Xullo, 2018

UN TOTAL DE 42 CANDIDATURAS PRESÉNTANSE AOS PREMIOS DE ARQUITECTURA E REHABILITACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 

  • Ao premio de arquitectura corresponden 21 candidaturas; ao de rehabilitación, 17; ao especial á sustentatibilidade, 6; e dous proxectos están presentes en dúas categorías diferentes
  • Os premios están dotados cun total de 24.000 euros e buscan recoñecer a calidade das edificacións rematadas ou rehabilitadas entre 2016 e 2017

 

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2017.- Un total de 42 candidaturas preséntanse aos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Para o premio de Arquitectura presentáronse 21 candidaturas e para o de rehabilitación 17 así como 6 para o premio especial á sustentabilidade. Dous dos proxectos presentados están incluídos en dúas categorías diferentes.

 

O xurado do premio xa celebrou a súa primeira reunión, na que se analizaron as propostas presentadas e se avanzou cara a selección dos finalistas.

 

Os premios, que convoca a Xunta, cun valor total de 24.000 euros, terán as seguintes modalidades e dotacións:

 

1. Premio galego de arquitectura. Outorgarase entre os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou obras de ampliación que teñan suficiente entidade propia como para ser valorados de forma independente á construción orixinal. Dotación económica: 6.000 €

 

2. Premio galego de rehabilitación. Destinado a galardoar os proxectos de rehabilitacións relativos a intervencións de recuperación e adecuación do parque edificado existente. Dotación económica: 6.000 €

 

3. Mencións. Entre as actuacións que non obtivesen premio poderán destacarse con mención aquelas que o xurado aprecie como merecedoras dun especial recoñecemento.

 

4. Premios Especiais. O xurado poderá outorgar premios nas categorías especiais que se indican a continuación:

 

a) Á sustentabilidade. Destinado a destacar aquela actuación que supoña a implantación dunha arquitectura responsable co medioambiente, os recursos e as xeracións futuras. Dotación económica: 6.000 €

 

b) Á traxectoria profesional. Recoñecemento á meritoria traxectoria profesional a favor da arquitectura, no territorio galego, que o outorgará o xurado en base ás propostas formuladas polas entidades integrantes do xurado. O premiado deberá ser arquitecto. Dotación económica: 6.000 €.

 

Poden optar a estes premios os proxectos arquitectónicos de edificacións finalizadas entre os días 1 de xaneiro de 2016 e 31 de decembro de 2017 dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Os autores dos proxectos deberán ser arquitectos.

 

O xurado que elixirá aos gañadores está presidido pola conselleira de Infraestruturas e Vivenda e composto por representantes do Instituto Galego da Vivenda e Solo; Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario; Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña; Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Universidade da Coruña; Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia; Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos; Federación Galega da Construción e Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia.

 

Na primeira edición dos premios resultaron galardoados os seguintes traballos:

 

ARQUITECTURA

Casa Chao , en Corcubión (A Coruña). Arquitectos: Juan Creus e Covadonga Carrasco

PREMIO DE REHABILITACIÓN

Catro edificios da sede do Rexistro da Propiedade de Vigo , na Rúa real, Vigo. Arquitectos: Jesús Irisarri Castro e Guadalupe Piñera Manso

PREMIO Á SUSTENTABILIDADE

Campig Illa de Ons , na Illa de Ons. Arquitectos: Juan Zaballa Malcorra e Daniel Guisande Lago

PREMIO ESPECIAL Á TRAXECTORIA PROFESIONAL

Andrés Fernández-Albalat Lois

 

 

 

 

 

SAÚDOS, GABINETE DE COMUNICACIÓN DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA