Vivenda Unifamiliar

Vivenda Unifamiliar

Camiño da Ribeira, s/n. 36313 Vigo

David Pereira Martínez, María Pérez Pereira, Rodrigo Currás Torres

David Pereira Martínez
María Pérez Pereira
Rodrigo currás Torres

Data de fin
luns, 13 Febreiro, 2017

PEM
90.000 €

Sobre o proxecto

O presente proxecto ten por obxecto a construción dunha nova edificación para uso de vivenda.

O proxecto parte do lugar no que se atopa, respondendo o seu carácter rural-híbrido en transformación cara ao urbano de baixa densidade. Desta forma exponse a menor intervención que dea resposta ao programa esixido e á forma de vida actual.

Por unha banda, na parcela desenvólvese o muro de pedra existente e téndese unha superficie de formigón para o acceso á casa e o garaxe, que é á vez muro, terraza e lugar de relación coa parcela. Doutra banda desenvólvese o programa en dous volumes eminentemente pechados e masivos que acollen as funcións privadas, e un volume aberto e lixeiro, que case parece flotar no aire, onde se atopan as zonas de comúns. Esta diferenza de linguaxe permite darlle máis privacidade e recollemento á zona que o necesita, e permitir a maior relación co exterior nas zonas de día, que recibirán máis luz e gozarán das marabillosas vistas da contorna.

Os usos privados asíntanse pois en dous contedores pechados, ancorados firmemente ao chan. Os ocos refundidos articularanse mediante un marco metálico ao conxunto do muro, e enténdense como recortes desde o interior nos puntos máis interesantes en relación á luz e as vistas.
En contraposición, o volume flotante, que alberga as zonas de día, é apenas unha zona cuberta aberta ao exterior. Este gran escaparate vese matizado polos  testeros cegos, partes imprescindibles da estrutura, que evitan as vistas ás parcelas veciñas, e polos dous contedores pechados que tapan as zonas centrais. Desta forma, as vistas son  centrífugas e cada esquina é un sitio ao que abrirse á paisaxe en diagonal, ademais a franxa continua de luz na parte superior fará todo o espazo máis  diáfano e agradable. O acabado é metálico de aluminio o que reforzará a imaxe de lixeireza e  levidade, e potenciará a expresividade dos grandes  voladizos ao carón e outro da casa. Este alarde estrutural é o que permite cubrir o espazo de máis calidade da casa: o soportal en planta baixa, aberta a ambos os extremos, e que se converterá na zona principal de relación co xardín, xa sexa para tomar algo nunha tarde calorosa, ou para facer algún traballo manual nunha mañá de choiva.

O conxunto é por tanto un edificio sinxelo, de raíz  prismática e cubertas planas, para aproveitar ao máximo posible as súas moderadas dimensións. Unha construción que tenta sacar o máximo partido a cada un dos seus compoñentes, sen demasiados alardes nin elementos superfluos, pretendendo integrarse tranquilamente na súa contorna, pero sen renunciar á súa identidade e ao seu tempo.
PEM    90.000,00 €
Data de finalización    13/02/2017

T

Categorías nas que participa

Premio galego de arquitectura

Destinado a galardoar os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou unha ampliación dunha xa existente, sempre que suficiente entidade como para poder ser valorados de forma independente á construción orixinal.

Imaxes