Sobre o concurso


Os prazos para a tramitación deste procedemento están suspendidos de conformidade co establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19.

O cómputo dos prazos reanudarase no momento en que perda vixencia o citado real decreto ou, de se lo caso, as súas prórrogas.

Próximamente...

Próximamente amosaranse os finalistas e os premiados

Novas

Edicións anteriores

Benvido a Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia